Ład korporacyjny (Governance, G)

Czynnik ładu korporacyjnego w ramach kryteriów ESG obejmuje m.in.:

  • prawa akcjonariuszy (udziałowców),
  • przejrzystość podatkową,
  • zarządzanie ryzykiem.

Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego zwiększa rynkową atrakcyjność przedsiębiorstwa. Budowanie zaufania wśród akcjonariuszy oraz wobec otoczenia biznesowego ułatwia pozyskiwanie finansowania oraz zwiększa wiarygodność jako partnera biznesowego.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.