Greenbondwashing

Droższe finansowanie – taka groźba wisi nad emitentami w związku rewolucją ESG. Jak to wygląda w praktyce na przykładzie polskich emitentów obligacji?

Najpierw się ucieszyłem. Przeczytałem o odsetkach od obligacji Tauronu uzależnionych od OZE. Potem przeczytałem o kolejnym „zielonym” miliardzie, tym razem z Orlenu, i zacząłem liczyć.

Tauron chce z emisji m.in. sfinansować projektów OZE i „transformacji energetycznej na zeroemisyjną”. Ponadto, „„środki z emisji nie będą mogły zostać przeznaczone na finansowanie nowych i istniejących bloków węglowych”. W warunkach emisji są zawarte są wskaźniki zrównoważonego rozwoju: wskaźnik redukcji emisji średniorocznie o 2 proc. oraz wskaźnik zwiększenia mocy OZE średniorocznie o 8 proc. W przypadku niezrealizowania powyższych wskaźników marża zostanie podwyższona o 5 punktów bazowych (gdy niespełniony będzie jeden wskaźnik) lub 10 punktów bazowych (gdy fiasko dotyczyć będzie dwóch wskaźników jednocześnie) w stosunku do marży bazowej (ustalone na 135 punktów bazowych powyżej 6-miesięcznego WIBORU). 

Orlen emituje pięciolatki „na ogólne cele korporacyjne, w tym na realizację celu ESG, rozumianego jako utrzymanie przez Spółkę ratingu przyznanego przez MSCI ESG Research (UK) Limited na poziomie z daty emisji Obligacji lub osiągnięcie wyższego ratingu” (Trochę nie rozumiem, jak celem samym w sobie ma być utrzymanie ratingu – to raczej efekt uboczny działań, ale nie to jest tematem tekstu) „Marża dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 90 punktów bazowych w skali roku i w następnych okresach odsetkowych, możliwe jest dodanie do niej odpowiednio 5 lub 10 punktów bazowych w skali roku w zależności od poziomu przyznanego Ratingu ESG zgodnie z postanowieniami warunków emisji Obligacji.

Jak się mają te ewentualne koszty finansowe do kosztów finansowych obu spółek?

Tauron – Koszty odsetek grupy w trzech kwartałach 2020 r. to 207 mln zł

Orlen – Koszty finansowe koncernu w trzech kwartałach 2020 r. to około 1 450 mln zł

Ile więcej zapłacą koncerny, jeśli nie dotrzymają ustaleń związanych z kryteriami ESG? O maksymalnie 10 punktów bazowych, czyli …1 mln zł rocznie. Determinacja do realizacji celów, związana z potencjalną „karą” finansową, będzie zaiste ogromna.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.