Sztuczna inteligencja + ESG = konkurs dla studentów

45 zespołów z 28 europejskich uczelni weźmie udział w międzynarodowym konkursie, którego pomysłodawcami są dwie organizacje zrzeszające profesjonalistów w Polsce – CFA Society Poland oraz Fundacja QuantFin. „AI in ESG Investing” to pierwszy tak szeroko zakrojony projekt w Europie.

Znów spieszę o donieść o świetnym projekcie CFA Society Poland, w którego zarządzie mam zaszczyt być już ósmy rok. Konkurs „AI in ESG Investing” ma na celu popularyzację wśród młodych ludzi wskaźników ESG, czyli odpowiedzialnego inwestowania stawiającego większy nacisk na czynniki niefinansowe, czyli środowiskowe (ang. environmental), społeczne (ang. social) oraz zarządcze (ang. governance).

Do udziału w konkursie zgłosiły się zespoły z takich krajów, jak Polska, Ukraina, Węgry, Włochy, Niemcy, Chorwacja czy Wielka Brytania. Do końca maja zespoły studentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej będą pracować nad zadaniem konkursowym, które polega na stworzeniu wskaźnika ESG, opartego na danych finansowych, niefinansowych i alternatywnych. Po stworzeniu przyjedzie czas na ocenę skuteczności wykorzystania kryteriów ESG w procesie inwestycji. Poza aspektem edukacyjnym w kontekście coraz popularniejszego nurtu ESG ogromnym atutem konkursu jest jego międzynarodowość – część zespołów tworzą studenci reprezentujący różne uczelnie i narodowości.

Zespoły, które zakwalifikowały się konkursu, reprezentują następujące uczelnie wyższe:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
 • Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana (Ukraina)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)
 • Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie (Polska)
 • College of Inspection and Personnel Management (Chorwacja)
 • Uniwersytet w Splicie (Chorwacja)
 • Uniwersytet Komeńskiego (Słowacja)
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Nauk Ekonomicznych w Bukareszcie (Węgry)
 • Uniwersytet Warszawski
 • Banking University (Ukraina)
 • Wyższa Szkoła Finansów i Administracji (Czechy)
 • Uniwersytet Narodowy “Akademia Kijowsko-Mohylańska” (Ukraina)
 • Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)
 • Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Niemcy)
 • Uniwersytet Technologii i Ekonomii w Budapeszcie (Węgry)
 • Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa
 • Uniwersytet Karola (Czechy)
 • Budapest Business School (Węgry)
 • Uniwersytet Korwina w Budapeszcie (Węgry)
 • Uniwersytet Boloński (Włochy)
 • BPP University (Wielka Brytania)
 • Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Copenhagen Business School (Dania)
 • İstanbul Bilgi University (Turcja)
 • Uniwersytet Debreczyński (Węgry)
 • Kijowska Szkoła Ekonomii (Ukraina)
 • Politechnika Turyńska (Włochy)

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo. W pierwszym etapie uczestnicy będą musieli opracować zmienne odnoszące się do kryteriów ESG i opisać je w formie raportu. W drugim etapie natomiast na podstawie tych zmiennych stworzą modele ilościowe i ocenią rezultaty portfela inwestycyjnego zbudowanego na podstawie kryteriów ESG.

W centrum uwagi przedstawicieli świata finansów jest wyznaczenie celów ESG, ocena zachęt i skutków finansowych bycia liderem w tym obszarze. Połączenie metod ilościowych z obszarem odpowiedzialnych finansów jest interesujące właśnie w tym kontekście. Formuła konkursu zakłada przedstawienie pomysłów na skorzystanie z danych niefinansowych i alternatywnych w wyznaczeniu indeksów ESG oraz wykazania ich użyteczności w procesie inwestycyjnym – wyjaśnia Wojciech Zdunkiewicz, Prezes Zarządu w Fundacji QuantFin.   

Założenia konkursu?

1. Dane i wskaźniki będące wynikiem projektu odnoszą się do komponentów ESG: środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego

2. Wyjątkowość zbiorów danych i zaproponowane podejście do analiz zastosowane w zadaniu będą szczególnie istotne w procesie oceny

3. Rozwiązanie powinno być dostosowane do procesu analitycznego.

W maju najlepszych sześć zespołów będzie prezentować wyniki swoich prac przed kapitułą konkursową. Zwycięzcy mogą liczyć na nagrody finansowe w wysokości do 4 tys. euro oraz ofertę stażu w czołowych instytucjach finansowych.

Partnerem strategicznym projektu jest ING Bank Śląski, a partnerami Bank Gospodarstwa Krajowego, Giełda Papierów Wartościowych, EY i NN Investment Partners.

Więcej informacji na stronie: www.esgcompetition.com

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.