„ESG AND RESPONSIBLE INSTITUTIONAL INVESTING AROUND THE WORLD – A CRITICAL REVIEW” Pedro Matosa – tę pozycję możycie przeczytać w całości dzięki CFA Institute Research Foundation.

CZYTAJ >>

W środku aktualny stan badań m.in. nad:

– wpływ ładu korporacyjnego na wartość spółki

– czy ESG opłaca się inwestorom

– włączaniem ESG w politykę inwestycyjną

– jakoś ratingów i danych ESG

– impact investing – inwestowanie czy filantropia

Kilka ciekawych wniosków?

– Brak konsensusu co do dokładnego zakresu kryteriów ESG i ich istotności

– Inwestorzy instytucjonalni przywiązują największą wagę do zmian klimatycznych

– Inwestorów czeka rosnąca regulacja, zwłaszcza w Unii Europejskiej

ZOBACZ CAŁĄ KSIĄŻKĘ >>

Comments to: Nauka a ESG (książka online)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.