Włoscy studenci najlepiej łączą sztuczną inteligencje z ESG

AI IN ESG

6 najlepszych zespołów z Europy rywalizowało o zwycięstwo w konkursie AI in ESG Investing, organizowanym przez CFA Society Poland i Fundację QuantFin. Wygrała drużyna reprezentująca Uniwersytet Boloński (Università di Bologna), przed Uniwersytetem Bilgi w Stambule i Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Do pierwszej edycji AI in ESG Investing zakwalifikowało się aż 45 zespołów z takich krajów, jak Polska, Ukraina, Węgry, Włochy, Niemcy, Chorwacja czy Słowacja. Rozwiązanie pierwszego zadania dostarczyło 27 z puli zarejestrowanych drużyn, które następnie oceniane były przez tzw. graderów, profesjonalistów znających się na tematyce ESG. Dzięki ich ocenie wyłoniono 11 najlepszych prac, które w formie raportów ponownie zostały poddane pod ocenę rynkowych ekspertów.

Praktyki inwestycyjne, włączające w swoje strategie czynniki niefinansowe, czyli środowiskowe (ang. environmental), społeczne (ang. social) oraz zarządcze (ang. governance) można uznać obecnie za megatrend na światowych rynkach kapitałowych. Zwłaszcza po pandemii możemy mówić o „akceleracji” tego pojęcia. Przedsiębiorstwa na nowo zaczynają opracowywać modele biznesowe, aby dostosować się do zmieniającego się środowiska biznesowego oraz regulacyjnego. Zrównoważony rozwój dla wielu firm staje się zatem niezwykle istotną częścią ich strategii biznesowych i inwestycyjnych, bez której trudno zapewnić dalszy wzrost i konkurencyjność.

– Obecnie niezwykle ważne stają się transparentne i wiarygodne dane, na podstawie których możliwa jest ocena dostępnych opcji inwestycyjnych. Wskaźniki ESG to zatem nie kolejny zabieg PR-owy, ale konieczność w tworzeniu odpowiedzialnej przestrzeni biznesowej przez wszystkich uczestników rynku kapitałowego – wyjaśnia prof. Krzysztof Jajuga, Prezes CFA Society Poland. – Dlatego wspólnie z Fundacją QuantFin stworzyliśmy projekt, w którym studenci, czyli przyszli profesjonaliści finansowi w sposób nieszablonowy i innowacyjny podchodzą do danych alternatywnych, wykorzystywanych w procesie inwestycyjnym. Dzięki temu projektowi jesteśmy w stanie efektywnie edukować młodych ludzi w zakresie ESG, weryfikując i rozwijając ich kompetencje. To niezwykle istotne, również z punktu widzenia organizacji, które coraz częściej będą poszukiwać ekspertów związanych zawodowo z odpowiedzialnym inwestowaniem. Konkurs AI in ESG Investing może być zatem niezwykle ważnym początkiem kariery zawodowej.

Kreatywność oraz innowacyjność to słowa-klucze w tej inicjatywie, zwłaszcza że poza znajomością tematyki ESG zespoły reprezentujące uczelnie europejskie musiały się wykazać również wiedzą dotyczącą rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji (AI). W konkursie, poza finałem, w którym wzięło udział sześć najlepszych zespołów, przewidziano wcześniej dwa etapy. W pierwszym drużyny złożone z maksymalnie czterech osób, pracowały nad rozszerzonym streszczeniem (tzw. extended abstract) raportu, który później, w trakcie drugiego etapu – przy wykorzystaniu już rozwiązań AI – rozwijali projektowo, tj. w oparciu o zaproponowane zmienne opracowywali modele ilościowe (przy wykorzystaniu metod numerycznych i uczenia maszynowego) oraz oceniali rezultaty portfela inwestycyjnego zbudowanego na podstawie kryteriów ESG.

Poprzeczka w tym konkursie została postawiona niezwykle wysoko. Do pierwszej edycji AI in ESG Investing zakwalifikowało się aż 45 zespołów z takich krajów, jak Polska, Ukraina, Węgry, Włochy, Niemcy, Chorwacja czy Słowacja. Rozwiązanie pierwszego zadania dostarczyło 27 z puli zarejestrowanych drużyn, które następnie oceniane były przez tzw. graderów, profesjonalistów znających się na tematyce ESG. Dzięki ich ocenie wyłoniono 11 najlepszych prac, które w formie raportów ponownie zostały poddane pod ocenę rynkowych ekspertów.

– Zespoły biorące udział w konkursie wykazały się zrozumieniem ilościowego ujęcia czynników ESG. Pomysły na zmienne opisujące te czynniki bazowały na danych Refinitiv, innych źródłach danych lub funkcjach ich pozyskiwania zbudowanych przez członków zespołów. Najciekawsze zmienne oraz ich ujęcie wskazywały na innowacyjny charakter rozwiązania.  Bardzo ucieszył nas wyrównany poziom najlepszych prac. Wyróżniało je całościowe i spójne podejście do badania, implementacja na danych rzeczywistych, synteza oraz analiza wrażliwości. Techniki ilościowe stosowane przez zespoły były zróżnicowane i dopasowane do źródeł danych. Część z rozwiązań daje możliwość tzw. nowcastingu czyli bieżącej prognozy i weryfikacji zmiennych niosących informację wrażliwą ze względu na czynniki ESG. Jest to możliwe dla danych wysokiej częstotliwości (newsy, zamieszczenie powietrza/wody, ocena firmy przez interesariuszy).  Połączenie danych alternatywnych i umiejętności formułowa wniosków na bazie tych danych jest jednym z nurtów rozwoju narzędzi podejmowania decyzji biznesowych – ocenia Wojciech Zdunkiewicz, Prezes Zarządu QuantFin.

Co ważne, konkurs jest szeroko zakrojonym projektem edukacyjnym, trwającym blisko 6 miesięcy. W drugim etapie konkursu każdy zespół otrzymał wsparcie mentora rynkowego oraz dostęp do indywidualnych konsultacji technicznych. Dodatkowo studenci już od samego początku mogli skorzystać z pakietu szkoleń wprowadzających oraz platformy z możliwością wykorzystania finansowych i niefinansowych baz danych.

Do finału zakwalifikowało się sześć najlepszych zespołów, które przed jury zaprezentowało swoje nowatorskie rozwiązania. Wśród finalistów znalazły się następujące uczelnie:

  • Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie;
  • Uniwersytet Bilgi w Stambule;
  • Akademia Leona Koźmińskiego;
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  • Uniwersytet Łódzki;
  • i wspomniany już Uniwersytet Boloński.

– Uwzględnianie czynników ESG w strategiach firm jest inwestycją w przyszłość. Na rynku coraz częściej firmy oczekują od kontrahentów, że ci będą działać w sposób zrównoważony, społecznie odpowiedzialny i zielony. W przyszłości ten tren będzie się rozwijać, a sztuczna inteligencja będzie go wspierać. Tym bardziej cieszy nas, że studenci już teraz są gotowi, aby opracowywać i wdrażać projekty, które docelowo będą pomagać firmom w transformacji w kierunku prowadzeni biznesu z uwzględnieniem czynników ESG. Zaprezentowane projekty dowiodły kreatywności twórców w poszukiwaniu źródeł informacji oraz wysokich umiejętności w aplikowaniu nowoczesnych technologii w rozwiązywaniu problemów dzisiejszego świata – komentuje Tadeusz Jargiło, Expert Data Scientist, ING Bank Śląski.

– Konkurs okazał się wspaniałą okazją, by pod kątem praktycznym wzbogacić naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie programowania i uczenia maszynowego – mówi Fatemeh Torabi Kachousangi, liderka zespołu reprezentującego Uniwersytet Boloński. – Jesteśmy również głęboko przekonani, że rozwiązanie problemu zmian klimatycznych nie będzie zależało od  polityki poszczególnych rządów. Ostatecznym katalizatorem prawdziwych zmian będziemy raczej my, ludzie wymuszający transformację poprzez alokację kapitału. Takim rozwiązaniem jest z pewnością zrównoważone inwestowanie i promocja tej idei. Bycie w czołówce w tak ważnej dziedzinie, jaką jest ESG, to cel, który jest dla nas niezwykle ważny w naszej karierze.

Więcej informacji na www.esgcompetition.com

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.