Ponad połowa największych firm w Polsce przygotowuje osobny, dedykowany tematyce ESG/CSR raport – wynika z najnowszego badania KPMG

81% analizowanych firm w Polsce raportuje przynajmniej podstawowe
zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju. Ten odsetek jest
bardzo zbliżony do średniej dla wszystkich badanych rynków, która
wyniosła 79%. Jednocześnie warto podkreślić, że w porównaniu
z wynikami badania sprzed dwóch lat, odsetek firm działających
w Polsce raportujących swój postęp w obszarze ESG nie zmienił się.
W ciągu ostatnich pięciu lat o 7 p.p. wzrósł w Europie Wschodniej
odsetek firm raportujących kwestie związane ze zrównoważonym
rozwojem (wzrost z 65% w 2017 roku do 72% w 2022 roku).
W krajach Europy Zachodniej ten odsetek wynosi obecnie 85%, zaś
w Ameryce Północnej aż 97%. To oznacza, że Polska z odsetkiem 81%
raportujących największych firm plasuje się wyżej niż średnia w Europie
Wschodniej i nieco niżej niż średnia w Europie Zachodniej.

Globalna gospodarka zmaga się aktualnie
ze złożonymi problemami związanymi ze zmianami
klimatu oraz napiętą sytuacją geopolityczną, dlatego
adresowanie zagadnień związanych z ESG staje się
bardziej istotne niż kiedykolwiek w kontekście rozwoju
przedsiębiorstw i utrzymania pozycji na rynku – uważa Iwona Galbierz-Sztrauch,
Partner, Lider Usług Doradczych
dla Sektora Finansowego, Lider ESG,
KPMG w Polsce

ESG uwzględniane w strategii biznesowej

Z 33% w 2020 roku do 44% w 2022 roku wzrósł odsetek firm w Polsce łączących czynniki ESG z modelem biznesowym. Standard raportowania opracowany przez GRI jest najczęściej wykorzystywanym standardem. Korzysta z niego 45% największych firm w Polsce. Tylko 15 proc. firm wyznacza osobę w zarządzie odpowiedzialną za raportowanie.

W obszarze podejścia do redukcji emisji gazów
cieplarnianych i wyznaczania oraz realizowania
celów klimatycznych firmy w Polsce są zdecydowanie
na początku drogi. Nasze badanie pokazuje, że zarówno
w zakresie wskazywania swoich celów redukcyjnych
jak i sposobów ich realizacji czy odnoszenia ich
do globalnych, regionalnych czy narodowych celów jest bardzo dużo do zrobienia. Możliwe, że zaostrzenie
krajowych regulacji dotyczących emisji wymusiłoby
zmianę w podejściu do tej kwestii. Ryzyka wynikające
z grożących kar mają istotny wpływ na wycenę spółek
w transakcjach. Również zagrożenia blokowania
takich transakcji z powodów formalnych czy prawnych
mają przełożenie na wyceny firm, a w konsekwencji
na modyfikację podejścia do kwestii emisji
– uważa Łukasz Kolano,
Starszy Menedżer, Dział Doradztwa
Biznesowego/ESG, KPMG w Polsce.

Copiąta badana firma wskazuje swoje
cele redukcji emisji

22% badanych firm w Polsce (71% firm z grupy N100) wskazuje w raportach cele
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Niestety rzadkością jest wskazywanie celów,
które mogą być osiągnięte w terminie krótszym niż do 2040 roku. Rzadko też
można znaleźć raporty, w których ustalone są wskaźniki oraz stopień ich realizacji.
Mierzenie emisji, zwłaszcza w pełnym zakresie od 1 do 3, jest w polskich firmach
nowością, na razie jeszcze rzadko stosowaną. Tylko jedna na dziesięć firm
odnosi swoje cele redukcji emisji do globalnych, regionalnych czy narodowych celów redukcyjnych.
Ambicje klimatyczne firm w Polsce są opisane zazwyczaj bardzo odległymi celami,
najczęściej bez konkretnej polityki i wskaźników realizacji celów śródokresowych.
W przypadku spółek córek korporacji transnarodowych wskazywane są cele
globalne, co wynika z zobowiązań przyjętych przez centrale. Powyższa postawa
polskich firm może wynikać z faktu, że jako kraj również mamy podejście mało
ambitne, z pewnością nie pionierskie. Kwestia redukcji emisji nie ma odgórnie
nadanej odpowiedniej wagi.
O ile w przypadku badanych firm w Polsce tylko 11% odnosi swoje cele
do globalnych, regionalnych czy też narodowych celów redukcyjnych, o tyle
w przypadku firm z grupy N100 odsetek ten wynosi aż 73% – czytamy w raporcie KPMG.


O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.