Zrównoważony rozwój (sustainable development)

Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla możliwości przyszłych pokoleń do zaspokojenia własnych potrzeb – to definicja zaprezentowana przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju, która powstała na zaproszenie sekretarza generalnego ONZ. W 2015 roku państwa należące do ONZ przyjęły 17 celów zrównoważonego rozwoju – to przewidziany do 2030 roku plan, będący jednocześnie szczegółową i opisową definicją zrównoważonego rozwoju.

ESG i zrównoważony rozwój nie są pojęciami tożsamymi, ale są ze sobą ściśle powiązane. ESG to zestaw pozafinansowych czynników, które są podstawą pozafinansowej analizy inwestycyjnej spółki, mającej również na celu osiągnięcie zysku przez inwestora. Zrównoważony rozwój określa cele społeczne, gospodarcze i środowiskowe w ujęciu globalnym. Dlatego spółki, które pozytywnie przechodzą analizę opartą o ESG, bezpośrednio przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.