PRI (Principles for Responsible Investment)

Principles for Responsible Investment – działająca w formie stowarzyszenia inicjatywa inwestorów, mająca na celu zrozumienie wpływu czynników ESG na inwestycje oraz wspieranie inwestorów we włączaniu tych czynników w proces analizy inwestycyjnej. 

Źródła PRI sięgają roku 2005 – ówczesny sekretarz generalny Kofi Annan zaprosił wówczas największych inwestorów instytucjonalnych do opracowania zasad odpowiedzialnego inwestowania. W pracach wzięło udział 20-osobowa grupa inwestorów z 20 krajów wspierana przez 70 ekspertów. Zasady ogłoszono w 2006 roku na NYSE.

6 zasad odpowiedzialnego inwestowania:

  • Zasada 1. Włączymy kwestie ESG w analizach inwestycyjnych i procesach decyzyjnych.
  • Zasada 2. Będziemy aktywnymi właścicielami i włączymy kwestie ESG praktyk i zasad właścicielskich.
  • Zasada 3. Będziemy dążyć do publikowania zagadnień związanych z ESG przez podmioty, w które inwestujemy.
  • Zasada 4. Będziemy popularyzować akceptację i wdrażanie Zasad w branży inwestycyjnej.
  • Zasada 5. Będziemy współpracować w celu zwiększenia naszej skuteczności we wdrażaniu Zasad.
  • Zasada 6. Zdamy raport z naszych działań i postępów we wdrażaniu Zasad.

Od 2006 roku liczba sygnatariuszy PRI wzrosła ze 100 do ponad 2,3 tys.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.