Akcjonariusz pyta Pekao SA o politykę klimatyczną

To może być nowy i skuteczny trend. Spółki muszą się tłumaczyć akcjonariuszom z tego, jak realizują kryteria ESG w strategii. Tym razem padło na Pekao.

Na niedawnym walnym banku padło kilka szczegółowych pytań o jego politykę klimatyczną. Jak wyjaśniła mi Joanna Pydo, ceniona przeze mnie specjalistka ds. relacji inwestorskich, zarząd może udzielić odpowiedzi na walnym, a jeżeli odmówi to ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na piśmie  poza walnym w ciągu dwóch tygodni, przy czym zakres informacji nie może szkodzić spółce lub spółce zależnej. To cenna wskazówka dla aktywistów walczących o społecznie odpowiedzialne inwestowanie. Korzystajmy z tej możliwości, bombardując spółki pytaniami o ESG.

Pekao grzecznie odpowiedział na pięć pytań (szczegóły w raporcie), choć na cztery najciekawsze – moim zdaniem – odmówił. Powód? „Pytania te nie były uzasadnione dla oceny spraw objętych porządkiem obrad powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (odnosiły się do przyszłych zdarzeń, a nie do roku 2019)”. Dla porządku przytaczam je poniżej, bo są na tyle uniwersalne, że można je zadać wielu spółkom, nie tylko bankom (choć widać, że stawiał jest jakiś profesjonalista).

Pekao trzeba oddać sprawiedliwość, że w obszarze ESG – przynajmniej w ocenie agencji ratingowych – radzi sobie nieźle. W maju bank  czwarty rok z rzędu otrzymało od MSCI ocenę ratingową ESG na poziomie „A”. Ponadto, jako jedyna polska spółka, znalazł się w tym roku w indeksie 500 globalnych firm, „Bloomberg Gender Equality”, który wyróżnia spółki giełdowe aktywnie działające na rzecz równouprawnienia w środowisku pracy i aktywnie wspierające rozwój zawodowy kobiet.

Pytania bez odpowiedzi:

  • Kiedy Bank Pekao S.A. ogłosi politykę zgodną z konieczną redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz pełną neutralnością klimatyczną całej polskiej gospodarki do 2050 roku?
  • Kiedy Bank Pekao S.A. zacznie publikować swoje emisje finansowane – SCOPE 3 w odróżnieniu od emisji własnych banku (SCOPE 2)?
  • Kiedy Bank Pekao S.A. wprowadzi i ogłosi publicznie kryteria zakazujące finansowania jakiejkolwiek spółki lub wsparcia emisji obligacji korporacyjnych spółki, której strategia nie jest zgodna z międzynarodowym porozumieniem klimatycznym wynegocjowanym w Paryżu oraz ratyfikowanym przez Unię Europejską i Polskę?
  • W szczególności spółkami, które powinny być od razu wykluczone z możliwości finansowania są spółki, które produkują ponad 30% swojej energii w oparciu o spalanie węgla brunatnego i/lub kamiennego oraz takie, które planują budowę nowych kopalni lub elektrowni węglowych. W związku z tym kiedy bank Pekao S.A. ogłosi politykę, która zakaże pożyczek ogólnokorporacyjnych oraz świadczenia wszelkich innych nieobowiązkowych usług finansowych dla firm, które mają w swoich strategiach plany budowy nowych kopalni lub elektrowni węgla kamiennego lub brunatnego na wzór np. banku Credit Agricole?

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.