Jak polskie spółki giełdowe (nie) raportują klimatycznie

Słyszeliście coś o raportowaniu przez spółki wpływ na klimat? O Europejskim Zielonym Ładzie? O strategiach związanych ze zmianami klimatycznymi? Tak? To dobrze, bo polskie spółki giełdowe chyba jeszcze nie. Przynajmniej takie wnioski płyną z najnowszego raportu Nobili Partners.

 Nobili Partners, firma zajmująca się relacjami inwestorskimi, wykonała mrówczą pracę i prześledziła 179 sprawozdań lub oświadczeń niefinansowych za rok 2019. Łącznie 9000 stron. Wnioski? Nadal dominują informacje i dane, które można uznać za nieistotne, również z perspektywy obecnie tworzonych nowych przepisów i obowiązków, które będą z nich wynikać.

Konkrety? 
 • Spośród spółek giełdowych, które opublikowały sprawozdania albo oświadczenia niefinansowe za 2019 rok tylko 5 poinformowało, że opracowało strategię związaną ze zmianami klimatycznymi albo wdrożyło własną politykę klimatyczną.
 • Sprawozdania albo oświadczenia niefinansowe za rok 2019 opublikowało 159 dużych i średniej wielkości spółek, czyli 36 proc. emitentów z głównego parkietu GPW. Niektóre opublikowały, choć nie spełniają wskazanych w przepisach kryteriów (np. TIM, Redan, Action, Oponeo)
 • W minionym roku 28 polskich spółek giełdowych bądź grup kapitałowych wyemitowało do atmosfery 28,2 mln ton gazów cieplarnianych ze źródeł, które stanowią ich własność (tzw. emisje bezpośrednie). W ten sposób zaprezentowały one w swoich raportach dane dotyczące emisji wszystkich gazów cieplarnianych według wytycznych Komisji Europejskiej z 2019 r., tj. w przeliczeniu na ekwiwalent dwutlenku węgla. Spółki te (bądź grupy kapitałowe które one tworzą) wyemitowały średnio 106 ton gazów cieplarnianych w przeliczeniu na każdy 1 mln zł przychodów
 • Na ujawnienia skali emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu wartości – czyli wszystkich działań spółki, aby opracować, wytworzyć, sprzedać i dostarczyć produkt albo usługę i ją serwisować – zdecydowało się (lub potrafiło wyliczyć) jedynie pięć spółek: 
  • Bank Handlowy
  • LPP
  • MOL
  • PZU
  • VRG

kliknij po więcej>>

 Po co to wszystko? 
 • Cel Unii Europejskiej to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. o co najmniej 50 proc. Do 2050 r. UE ma stać się neutralna dla klimatu, czyli osiągnąć zerowy poziom ich emisji netto. Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal) – unijny plan działania na rzecz wzrostu i przekształcenia europejskiej gospodarki na zrównoważoną – jest konsekwentnie wprowadzany w życie. Zielony Ład bezpośrednio wpłynie na działalność spółek – tworząc dla nich olbrzymie szanse wynikające z mechanizmów finansowych w nim przewidzianych, jak i nakładając na nie nowe obowiązki.
 • Unijna dyrektywa w sprawie ujawniania przez spółki danych niefinansowych (2014/95/UE) obejmuje aktualnie duże i średniej wielkości firmy. W skali całej UE szacuje się, że dotąd było to około 6 000 podmiotów. Należy się jednak liczyć z tym, że ogłoszenie projektu nowelizacji ww. dyrektywy, które są zaplanowane na początek 2021 roku, przyniosą wzrost wymogów i zdecydowanie poszerzenie kręgu spółek nimi objętych, tak, aby zrealizować cele klimatyczne. Wiele wskazuje na to, że po aktualizacji przepisów, prezentowanie całego wachlarza informacji i danych powiązanych z jego wpływem na klimatem oraz wpływem zmian klimatycznych na prowadzoną działalność – w tym obliczanie i prezentowanie ilości emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych – stanie się obowiązkowe.

Przede wszystkim spółki nie przedstawiają wniosków z analizy, jak ich biznes będzie funkcjonował w zmienionych warunkach klimatycznych i czy ich model biznesowy jest odporny na zmiany rynkowe oraz warunki prowadzenia działalności wynikające ze zmian klimatu, które obserwujemy już wszyscy. A problem ten dotyka obecnie już praktycznie wszystkich sektorów, a nie, jak jeszcze kilka lat temu, tylko przedstawicieli niektórych branż, np. energetyki czy górnictwa – komentuje Piotr Bieżuński, prezes Nobili Partners.

Tymczasem, już teraz coraz więcej funduszy zagranicznych zwraca uwagę na to, czy dany podmiot przestrzega reguł klimatycznych i analizuje rating spółki w zakresie ESG. I dopiero na tej podstawie decyduje o inwestycji. Pamiętajmy o tym, gdy znów będziemy narzekać, że prawdziwa kasa omija kraj nad Wisłą…

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.