Guru wyceny o ESG

Aswath Damodaran

„Over Sold, Over Hyped and Over the Top” – taki tytuł nosi warsztat Aswatha Damodarana, legendy analizy fundamentalnej, w którym udział wezmą uczestnicy corocznej konferencji CFA Society Poland. Nie, tytuł nie dotyczy globalnych indeksów, ale mody na inwestowanie ESG.

W warsztacie wezmą udział tylko członkowie stowarzyszenia  (to jeden z wielu powodów, dla której warto należeć do organizacji). Tematyka, w dobie fascynacji społecznie odpowiedzialnym inwestowanie, może szokować. Guru wyceny spółek twierdzi bowiem, że ESG (skrót od ang. environmental, social oraz governance) może okazać się pustą koncepcją biznesową, która jest nie tylko błędna, ale niesie ze sobą fatalne skutki z wielu powodów.

  • Po pierwsze, idea bycia dobrym (jako cecha postępowania, ang. goodness) interpretowana jest subiektywnie, dlatego wiara, iż czynniki ESG można znormalizować w kontekście złożoności kwestii społecznych, jest nie tyle nieprawdziwa, co niebezpieczna.
  • Po drugie, przekonanie, że bycie “dobrym” sprawi, że firmy będą bardziej “wartościowe”, jest twierdzeniem, a nie dowodem samym w sobie. W rzeczywistości dysponujemy niewielką liczbą dowodów na to, że organizacje kierujące się zasadami dobra są bardziej zyskowne i lepiej wyceniane, chociaż istnieją pewne przesłanki, iż “niebycie złym” może być strategią zmniejszającą ryzyko.
  • Po trzecie, obietnica, że inwestowanie w organizacje kierujące się zasadami dobra przyniesie wyższe zwroty, jest tylko obietnicą, a dowody na związek między ESG a stopą zwrotu są ubogie.

Więcej o wystąpieniu Aswatha Damodarana, profesora finansów Stern School of Business na New York University.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.