ESG a relacje inwestorskie

Łukasz Kolano

Czyli „ocenimy istotność ESG – wtedy, kiedy okaże się na tyle istotne, by je oceniać”. Na invESGo gościnnie Łukasz Kolano z Go Responsible, którego już wcześniej gościliśmy tutaj w nieco innej roli.

Dla specjalistów Inwestor Relations początkujących w temacie, ściągawka z dwóch typów definicji ESG (Environmental, Social and Governance) : 

  • Definicja 1: ESG to wskaźniki stanowiące podstawę ratingów i składniki raportów zintegrowanych firm. Rynki finansowe, inwestorzy i zarządzający stosują je jako podstawę do ocen obecnych zachowań firm, przyszłych wyników finansowych i ekspozycji na ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne. Pozwalają uzyskać pełniejszą i wiarygodniejsza informację o kondycji firmy, jej zarządzaniu, relacji z interesariuszami oraz długoterminowym profilu przychodów i ryzyk.
  • Definicja 2: -ESG to 3 kategorie czynników mierzących zrównoważenie, etyczny i społeczny wpływ inwestycji na społeczności, pracowników, środowisko i planetę. 

Druga definicja ma dłuższą i pełniejszą historię oraz zapisuje się od dawna w politykach globalnych (np. ONZ – agenda 2030 i SDG) czy regionalnych (np. UE – Green New Deal). Ta ta pierwsza tłumaczy jednak lepiej gwałtowny skok zainteresowania i zaangażowania rynków finansowych tematem. W ciągu 20 lat z inicjatywy zaangażowanych inwestorów stała się parasolem dla ponad 30 bln USD zarządzanych z taką metryką funduszy. Od 2005 roku i analizy prawnej dla UNEP Finance Initiative, nie powinno się już dyskutować z tym że w analizie inwestycyjnej można stosować kryteria ESG, ale wręcz powinno być to elementem obowiązku powierniczego/zarządczego. 

Prezydent Biden na początku swojej kadencji wezwał regulatorów rynków finansowych w USA do szybkiego integrowania kwestii ESG. Tłumaczył, że w obecnym świecie ryzyka biznesowe są często ukryte. Potrzebne regulacje by dobrze je zanalizować i ograniczyć. To oznacza tez ujawnienie ich w firmie, by każdy inwestor świadomie zdecydował, czy i na ile jest to dla niego ważne. Jest to – myślę – świetna odpowiedź na wątpliwości, po co firma ma coś poza sprawozdaniem finansowym ujawniać i czy ESG jest kolejną ‘modą, którą da się przeczekać’.

Ranking, czy audyt ESG, to zwykle ocena ilościowa i jakościowa mało mierzonych do tej pory, a kluczowych dla wartości firmy w długim okresie zasobów. Wiarygodność marki, jakość kapitału ludzkiego, impakt środowiskowo-klimatyczny, czy jakość dialogu z interesariuszami – to tylko kilka z obszarów ważnych w nowoczesnym inwestycyjnym ‘due-dilligence’.  W Polskich firmach to częste błędne koło informacji: ‘ocenimy istotność ryzyk ESG – wtedy kiedy okażą się na tyle istotne by je oceniać’. Przy krótkookresowych finansowych raportach  okresowych u nas najczęściej pomijany. 

Taką informacją częściej zainteresowany jest zagraniczny inwestor patrzący na krajowe spółki z większym dystansem, oceniając fundamenty i kondycję zarządzania. Gdzie szuka informacji? Ocenę nasycenia rynku i przydatności w pełniejszej ocenie firmy proponuję zacząć od serwisów i rankingów liderów na rynku finansowym – MSCI – 14000 podmiotów (Morgan Stanley) i Sustainalytics (Morningstar) – 40 000 – ze względu na szeroki zakres oraz w przypadku drugiego dostępne analizy 60 polskich firm w ramach WIG ESG. Oceny i dane ESG dostarczają też w bardzo dużej liczbie serwisy Bloomberg czy analityczny Refinitiv (dawniej Thomson Reuters, należący do giełdy londyńskiej podobnie jak FTSE Russel dostarczający benchmarków i narzędzi inwestycyjnych)

Swoje analizy proponują też liczące się agencje ratingowe takie jak S&P Global ESG Score, czy Moody’s ESG Solutions Group.

Ratingów ESG jest pewnie tyle co podmiotów specjalizujących się w temacie – większość bazuje po prostu na informacjach dostępnych w publicznych raportach niefinansowych firm. Najlepsi tworzą własne narzędzia i sposoby pozyskiwania i weryfikacji danych. Warto sięgnąć i sprawdzić: jak postrzegana jest na zewnątrz nasza firma albo problemy w jakich obszarach ma nasza przyszła inwestycja…

Jeżeli chcieliby Państwo zgłębić temat ESG, również w kontekście relacji inwestorskich, zapraszamy na szkolenie: ESG w relacjach inwestorskich, które organizujemy 19 października w ramach Akademii ESG Go Responsible.

Łukasz Kolano

Zapisy >>

Portal invESGo.pl jest partnerem Akademii. Więcej informacji na jej temat >>

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.