Innowacyjny szpital sprzymierzeńcem środowiska naturalnego

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zanieczyszczenie powietrza każdego roku przyczynia się do 4,2 miliona przedwczesnych zgonów na świecie, a całkowite koszty opieki zdrowotnej związane ze zmianą klimatu i zanieczyszczeniem, szacuje się na 820 miliardów dolarów rocznie. Paradoks jednak polega na tym, że sam sektor opieki zdrowotnej w dużym stopniu również przyczynia się do tego negatywnego zjawiska, odpowiadając za 4% globalnej emisji dwutlenku węgla. Strategie zrównoważonego rozwoju są jednak już z powodzeniem wdrażane nie tylko na świecie ale i w polskich szpitalach.

Emisje pochodzące bezpośrednio z zakładów opieki zdrowotnej stanowią 17% światowego śladu węglowego. Ponadto, emisje pośrednie z zakupionej energii elektrycznej, gazów medycznych, klimatyzacji i ogrzewania stanowią kolejne 12%. Natomiast największy udział – aż 71% – pochodzi z łańcucha dostaw opieki zdrowotnej, takich jak produkcja, transport czy użytkowanie i utylizacja towarów. Szpitale to placówki wymagające dużego złoża zasobów – zużywają ogromne ilości energii elektrycznej, wody, żywności i materiałów, aby zapewnić pacjentom opiekę najwyższej jakości. Z tego względu kluczowe jest popularyzowanie zrównoważonych środowiskowo działań, które mogą korzystnie wpłynąć na redukcję śladu węglowego szpitali. Dobrymi praktykami w tym obszarze może pochwalić się NEO Hospital, który swoje działania opiera o strategię zrównoważanego rozwoju.

Biznes powinien być odpowiedzialny

Pojęcia „środowisko” i „rozwój” w pewnym sensie się równoważą – nie są odrębnymi wyzwaniami, lecz stanowią związek przyczynowo-skutkowy, dlatego cele biznesowe placówki są zintegrowane z celami społecznymi i środowiskowymi – podkreśla Joanna Szyman prezeska Neo Hospital oraz Członkini Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali. Jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać zużyciem materiałów i świadomie realizować politykę zakupową z uwzględnieniem aspektów środowiskowych – dodaje.

W ostatnich trzech latach placówka potroiła skalę swoich przychodów. Udało się to osiągnąć bez proporcjonalnego zwiększenia wykorzystania zasobów. Szpital poprawił efektywnością w oparciu o takie czynniki, jak: dobór technologii medycznych, wspierających minimalnie inwazyjne zabiegi, wsparcie cyfrowe systemów IT, bezpieczeństwo i interoperacyjność danych, rozwój kapitału ludzkiego, zapewnienie wydajnej komunikacji z otoczeniem zewnętrznym i wewnątrz organizacji oraz budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o równość i równowagę.

Dbamy o związek między zdrowiem ludzkim, a środowiskiem nie zapominając o lokalnych potrzebach. Aktywnie angażujemy się przy tym w wysiłki na rzec poprawy stanu zdrowia społeczności pamiętając o  równości i zielonej gospodarce – mówi Joanna Szyman.

Celem poprawa efektywności

Poprzez stosowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie wykorzystania energii naturalnej i wtórnej szpital systematycznie poprawia własną efektywność energetyczną. W tym roku planuje oddać do użytku dodatkową instalację PV pozwalającą na redukcję CO2 o 498 ton.

Szacujemy, że nowa instalacja zaspokoi dodatkowo 18-20% naszego zapotrzebowania na energię z zewnętrznych źródeł. Z kolei korzystanie z wydajnych i rutynowo sprawdzanych instalacji wodnych oraz z nowoczesnych systemów chłodniczych, pozwoli nam ograniczyć i zarządzać zużyciem wody w szpitalu, regularnie analizując jej jakość. Staramy się unikać szkodliwych chemikaliów, wykorzystując bezpieczne alternatywy. Posiadamy opracowaną politykę i protokoły, dotyczące używanych substancji chemicznych i materiałów, w celu ochrony zdrowia zarówno pacjentów i pracowników, jak i środowiska – mówi Joanna Szyman. Ograniczamy, segregujemy i bezpiecznie usuwamy odpady medyczne oraz niemedyczne, zarządzamy bezpieczeństwem farmaceutycznym, ograniczamy zużycia leków. Wspieramy również koncepcję zdrowego projektowania budynku i terenu wokół szpitala. Budynek jest efektywny energetycznie i ergonomiczny, wyposażony w instalacje w zakresie wykorzystania energii naturalnej, wtórnego wykorzystania energii oraz oświetlenie LED – dodaje.

Ekobudynek i ekodostawcy

Neo Hospital stosuje dach o wysokim współczynniku odbicia i nawierzchnie przepuszczalne, aby zmniejszyć wpływ miejskiej wyspy ciepła. Ponad 40% terenu placówki jest aktywna biologicznie, co wpływa pozytywnie na samopoczucie pacjentów i pracowników. Na terenie szpitala znajduje się 135 drzew, które rocznie pochłaniają ok. 900 kg CO2. Neo Hospital stara się w maksymalny sposób korzystać z technologii cyfrowych i medycznych, w tym robotów chirurgicznych, oferując pacjentom minimalnie inwazyjne zabiegi, by skrócić czas pobytu w szpitalu. Ponadto wdrożył elektroniczną dokumentacją medyczną i elektroniczny obieg dokumentów. Stara się kupować bezpieczne i bardziej zrównoważone produkty i materiały, analizując łańcuch wartości oraz politykę dostawców (przyjął kodeksy etyki i kodeks oceny dostawców).

Robotyka zmniejsza zużycie zasobów

Aż 98% zabiegów wykonujemy z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych, w tym z użyciem robota chirurgicznego. Wdrożyliśmy również wiele innych nowoczesnych technologii, pozwalających na poprawę bezpieczeństwa, precyzję oraz skrócenie czasu zabiegu np. technologia rozszerzonej rzeczywistości, wykorzystywana w planowaniu i w trakcie zabiegów onkologicznych. Zastosowanie tej technologii pozwoliło nam skrócić czas trwania zabiegu o ok. 30%. – mówi Joanna Szyman. Dodaje, że  innym przykładem jest wykorzystanie echolasera (ablacja laserowa pod kontrolą ultradźwięków) w leczeniu łagodnych guzków tarczycy. Ta technologia z kolei umożliwiła placówce przejście od chirurgii w warunkach bloku operacyjnego do metody minimalnie inwazyjnej, wykonywanej w trybie ambulatoryjnym.

Zabiegi małoinwazyjne to mniejsze obciążenie dla pacjenta, krótszy pobyt w szpitalu i szybsza rekonwalescencja. To także mniejsze zużycie zasobów, w tym leków i materiałów.

Aby popularyzować techniki małoinwazyjne wśród kadry medycznej, powołaliśmy do życia Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Umiejętności Zawodowych. Z oferowanych przez nas szkoleń skorzystało już ok. 140 osób. Wraz z Fundacją Kobiety w Chirurgii uruchomiliśmy pilotażowy projekt w zakresie poprawy dostępu do kształcenia i rozwoju umiejętności zawodowych kobiet, wybierających rozwój w dziedzinach chirurgicznych – dodaje Joanna Szyman.

D.J.

O autorze:

Redaktor naczelny ESG.pl

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.