Emisje zanieczyszczeń w 2023 r. nieznacznie wzrosły przez susze

Emisje z sektora elektroenergetycznego ustabilizowały się w pierwszej połowie 2023 r., przy niewielkim wzroście o 0,2% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, w związku z dalszym rozwojem energetyki wiatrowej i słonecznej. Wiatr i energia słoneczna były jedynymi źródłami energii elektrycznej, które znacząco zwiększyły zarówno produkcję, jak i udział w światowym miksie elektroenergetycznym. Mimo to niekorzystne warunki wodne – prawdopodobnie zaostrzone przez zmianę klimatu – zapobiegły spadkowi emisji – czytamy w raporcie think thanku Ember.

 Deficyt energii wodnej, zwłaszcza w Chinach, doprowadził do niewielkiego wzrostu zużycia paliw kopalnych. Niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną pomogło jednak zahamować dalszy wzrost emisji na poziomie globalnym poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. Spadek popytu doprowadził do znacznych spadków emisji w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej, natomiast umiarkowany wzrost popytu w Indiach doprowadził do spowolnienia wzrostu emisji.

  • Znaczne spadki emisji zaobserwowano w UE (-17 %), Japonii (-12 %), USA (-8,6 %) i Korei Południowej (-3 %) w wyniku spadków produkcji węgla – zwłaszcza w w USA (-27%) i UE (-23%), ale także w Japonii (-7,4%) i Korei Południowej (-2,5%). Wolniejszy wzrost emisji zaobserwowano w Indiach, gdzie w I półroczu 2023 r. nastąpił wzrost o 3,7% wobec 9,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Emisje z sektora elektroenergetycznego w Chinach wzrosły o 7,9% w związku z rekordowym spadkiem produkcji energii wodnej.
  • 50 krajów ustanowiło nowe rekordy w produkcji energii słonecznej
  • Wiatr i energia słoneczna to jedyne dwa źródła energii elektrycznej, które znacząco zwiększyły swój udział w globalnej energii elektrycznej, osiągając 14,3% w pierwszej połowie 2023 r. w porównaniu do 12,8% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ich pokolenie rosło jednak wolniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wiatr wzrósł o 10% w pierwszej połowie 2023 r. w porównaniu do 16% w tym samym okresie ubiegłego roku. Energia fotowoltaiczna wzrosła o 16% w porównaniu z 26% w pierwszej połowie 2022 r. Na całym świecie 50 krajów ustanowiło nowe rekordy miesięcznej produkcji energii słonecznej w pierwszej połowie 2023 r. Chiny nadal są liderem w produkcji energii słonecznej, dostarczając 43% globalny wzrost wytwarzania energii słonecznej, podczas gdy UE, USA i Indie odpowiadały za około 12% każde.
  • Produkcja wody, największego źródła energii elektrycznej spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, w pierwszej połowie 2023 r. znacząco spadła (-8,5%, -177 TWh) z powodu suszy. Było to szczególnie widoczne w Chinach, które odpowiadały za około trzy czwarte światowego spadku. Wytwarzanie paliw kopalnych nieznacznie wzrosło, aby pokryć deficyt powodowany przez energię wodną. Emisje z sektora elektroenergetycznego spadłyby o 2,9%, gdyby światowa produkcja hydroenergetyczna utrzymała się na tym samym poziomie co w roku ubiegłym.
  • Światowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło w pierwszej połowie 2023 r. jedynie o 0,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, czyli znacznie poniżej średniorocznego wzrostu w latach 2012–2022 wynoszącego 2,6%. Główną przyczyną były spadki popytu w gospodarkach o wysokich dochodach, w tym w Japonii (-5,6 %), UE (-4,6 %), USA (-3,4 %) i Korei Południowej (-1,4 %), gdzie doprowadziło to do ogólny spadek paliw kopalnych. Kolejnym czynnikiem obniżającym globalny popyt był niższy od oczekiwań wzrost popytu w Indiach, wynoszący 3,1% w porównaniu do wzrostu o 10,7% w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

Oprac. D.J.

O autorze:

Redaktor naczelny ESG.pl

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.