4 grudnia startuje III edycja Kongresu ESG Polska Moc Biznesu

Cenieni eksperci ze świata biznesu, NGO’s oraz przedstawiciele środowisk
akademickich i administracji spotkają się po raz kolejny na PGE Narodowym w Warszawie aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami w duchu idei
ESG.TRZY SCENY W MYŚL IDEI ESG
Dyskusje i spotkania będą toczyć się w obrębie trzech filarów odnoszących się do idei ESG: Eksperci poruszą tematykę związaną m.in. z redefinicją motoryzacji, energetyką, gospodarką obiegu zamkniętego, work-life balance, zrównoważonym budownictwem czy rolą sztucznej inteligencji w biznesie i codziennym życiu

I. EKOLOGICZNA POLSKA – PYTANIA O KLIMAT I SUROWCE NATURALNE
Realizując ideę ESG, eksperci z związani z sektorem środowiska naturalnego poruszą tematy związane z dostawami energii i wody czy gospodarowaniem odpadami. W ramach prowadzonych dyskusji możliwe będzie poszukanie odpowiedzi na pytania o to, czy cele klimatyczne mogą wspierać zrównoważony rozwój
kraju lub jak w świadomy sposób obniżać zużycie surowców naturalnych. Scena związana z dziedziną ekologii stanie się także przestrzenią do eksperckich dyskusji m.in. w temacie bezpieczeństwa dostaw żywności,
energetyki wiatrowej czy zrównoważonego zakupu usług transportowych.
II. WORK-LIFE BALANCE, ZDROWIE PUBLICZNE I SAMORZĄDY, CZYLI MOC SPOŁECZNA
Kolejna scena to okazja, by spojrzeć na odpowiedzialność społeczną w wielu nowych kontekstach.
Dyskusje i debaty będą toczyć się w ramach filaru Moc Społeczna, a zaproszeni goście podejmą m.in. tematykę work-life balance czy aktywności fizycznej. Spotkania prowadzone w tej sekcji będą także przestrzenią do przybliżenia wyzwań stojących przed branżą farmaceutyczną i medyczną. W duchu wzajemnego szacunku
i równowagi skupią się również na sile małych ojczyzn i lokalnego kapitału, a także na problemach wynikających ze społecznej odpowiedzialności oraz nierówności płci.
III. WPŁYW BIZNESU A FINANSOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Ostatni z filarów odnoszący się do idei ESG skupi się na poruszeniu istotnych trendów i innowacji w zakresie gospodarki. Zaproszeni do debat i paneli dyskusyjnych goście poruszą tematy związane z finansowaniem zrównoważonego rozwoju i budownictwa. Sekcja ta stanie się także przestrzenią do poszukiwania odpowiedzi na pytania o szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji, przywództwem w dobie ESG i local contentem.

Wydarzenie zwieńczy Gala Polskiej Mocy Biznesu, podczas której wręczone zostaną nagrody przeznaczone dla laureatów konkursu „DNA – BO POMAGANIE MAMY W GENACH”.

 www.polskamocbiznesu.pl

Oprac.D.J.

O autorze:

Redaktor naczelny ESG.pl

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.