Nowa Zelandia i Wielka Brytania na czele zrównoważonego rozwoju

Podobnie jak w poprzednich latach najbardziej zrównoważonymi gospodarkami świata w indeksie STI za 2023 r. są Nowa Zelandia, Wielka Brytania i Singapur, czyli kraje o stosunkowo małej populacji i ponadprzeciętnym PKB na mieszkańca. Największy spadek w tym roku zanotowała Japonia (o cztery miejsca) ze względu na słabsze wyniki w filarze środowiskowym w stosunku do 2022 r. Duży awans jest udziałem Wietnamu.

Ze względu na strukturę Indeksu Zrównoważonego Handlu (STI), gospodarki mogą zajmować wysoką pozycję tylko wtedy, gdy osiągają dobre wyniki we wszystkich trzech podstawowych filarach – ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Sustainable Trade Index (STI), to coroczny rankingu 30 globalnych gospodarek opracowany przez azjatycką fundację Hinrich Foundation z Singapuru we współpracy z IMD World Competitiveness Center. Rankingi 2023 są określane przez uśrednianie wyników każdej gospodarki w trzech podstawowych filarach zrównoważonego rozwoju (ekonomicznym, społecznym i środowiskowym). W sumie trzy filary są wspierane przez 71 indywidualnych wskaźników.

Komponent gospodarczy.

W tej subkategorii zwraca się szczególna uwagę na solidną infrastrukturę i silne zaangażowanie w innowacje technologiczne, ułatwienia i wspierane państwa przez dostęp do odpowiedniego finansowania. Gospodarki, w których sektor prywatny ma duże możliwości finansowania bardzo dobrze się rozwijają się. Na czele rankingów w tym filarze plasują się Singapur, Korea Południowa, Hongkong, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania.

Komponent społeczny.

W filarze społecznym STI podkreśla, że stabilność polityczna, wyższa sprawiedliwość gospodarcza, wysoki poziom wykształcenia i mobilność społeczna są kluczem do najlepszych wyników. Czołowe kraje w tej subkategorii to Kanada, Nowa Zelandia, Australia, Wielka Brytania i Japonia.

Komponent środowiskowy

W filarze środowiskowym najlepsze pozycji zajmują gospodarki, które podtrzymują rygorystyczne normy środowiskowe i skutecznie rozwiązują krytyczne problemy, takie jak zarządzanie ściekami, kontrola zanieczyszczenia powietrza, redukcja emisji dwutlenku węgla i efektywność energetyczna. W tej dziedzinie wyróżniają się Nowa Zelandia, Wielka Brytania, Meksyk, Filipiny i Singapur.

Oprac. D.J.

W publikacji wykorzystano grafikę Visual Capitalist.

O autorze:

Redaktor naczelny ESG.pl

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.