Kluczowe bezpieczeństwo energetyczne

1 grudnia 2023 roku rozpoczyna się szczyt klimatyczny COP28 w Dubaju w którym weźmie udział kilkudziesięciu światowych przywódców (w tym prezydent Andrzej Duda) ze 198 krajów. Pojawi się na nim aż ok. 70 000 delegatów. Czym są przede wszystkim zainteresowani? Wg. badanych przez IPSOS respondentów bezpieczeństwo energetyczne jest obecnie priorytetem.

   

W grafice Visual Capitalist wykorzystano dane z 28 krajów, gdzie zapytano 24 tys. osób co sądzą o najważniejszych kwestiach energetycznych. Mogli oni wskazać maksymalnie trzy główne priorytety.

Inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że ​​bezpieczeństwo energetyczne stało się jednym z głównych problemów wielu krajów, szczególnie w Europie.

Kraje bezpośrednio dotknięte, w tym Niemcy, musiały wznowić produkcję węgla i przedłużyć żywotność elektrowni jądrowych, aby zapewnić odpowiednie ogrzewanie w okresie zimowym.

Według badania Ipsos osiągnięcie samowystarczalności energetycznej, a tym samym zmniejszenie zależności od źródeł zewnętrznych, jest najwyższym priorytetem energetycznym dla wielu krajów, m.in. USA, Kanady, Włoch i Francji. Na ten komponent zwróciło uwagę także najwięcej Polaków (36%). Dopiero na drugim miejscu umieścili oni dostępność cenową (35%) a na trzecim zielona energię (31%)

Celem samowystarczalność energetyczna

Z badania wynika, że ​​nawet kraje samowystarczalne energetycznie uważają bezpieczeństwo energetyczne za najwyższy priorytet.

Na przykład Norwegia pozyskuje 96% swojej energii, eksploatując przybrzeżne pola naftowe i gazowe oraz wykorzystując energię wodną. Kraj ma nawet nadwyżki energii, którą eksportuje do innych krajów, np. Wielkiej Brytanii. Mimo to w świadomości Norwegów samowystarczalność pozostaje najwyższym priorytetem.

Zielona energia – wicelider wskazań.

Po bezpieczeństwie energetycznym drugim najważniejszym priorytetem jest rozwój czystszych źródeł energii, takich jak wiatr, słońce i wodór.

To priorytet dla mieszkańców Japonii a także innych gospodarek azjatyckich, takich jak Korea Południowa i Chiny. Obecnie region odpowiada za 52% globalnej emisji dwutlenku węgla. Dal ostatnich dwóch krajów redukcja CO2 stawiana jest przez respondentów na pierwszym miejscu.

Oprócz wpływu na środowisko rozwój czystej energii może mieć pozytywne skutki gospodarcze. Ostatnie szacunki pokazuja, że podwojenie udziału odnawialnych źródeł energii w światowym miksie energetycznym może zwiększyć światowy PKB nawet o 1,1%, czyli 1,3 biliona dolarów.

Przystępność cenowa energii zyskuje na znaczeniu.

Trzecim najczęściej wymienianym problemem jest obniżenie kosztów energii dla konsumentów. Jest to szczególnie podkreślane w Belgii, Wielkiej Brytanii i Niemczech, gdzie ceny są około dwukrotnie wyższe niż u sąsiadów, takich jak Francja i Grecja. To także duży problem  w Polsce.  W wielu krajach europejskich ceny energii elektrycznej są ponad dwukrotnie lub trzykrotnie wyższe od średniej światowej.

Rzadziej wymieniane priorytety energetyczne obejmują:

  • Budowa większej infrastruktury energetycznej.
  • Nakładanie na odbiorców energii wyższych podatków za nadmierne zużycie.
  • Zapewnienie lokalnym społecznościom  korzyści z dużych projektów energetycznych.

Brazylia ma inny priorytet

Ograniczenie wylesiania stało się najwyższym priorytetem w Brazylii, gdzie znajduje się 60% lasów deszczowych Amazonii. Najnowsze dane wskazują, że od lat 70. XX w. zniszczeniu uległo prawie 20% lasów .

Oprac. D.J.

O autorze:

Redaktor naczelny ESG.pl

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.