Meridiam chce zainwestować w Polsce do 2 mld euro

Transformacją energetyczną Polski interesuje się coraz więcej zagranicznych firm. Chęć udziału w projektach realizujących cele zrównoważonego rozwoju ogłosiła francuska korporacja inwestycyjna Meridiam, która rozważa zainwestowanie nad Wisłą do 2 mld euro w ciągu najbliższych 2-3 lat.

O planach firmy dotyczących naszego kraju poinformował w połowie maja Partner i Dyrektor Meridiam na Europę Środkowo-Wschodnią David Delgado Romero.

Nie przesądzamy, jakie kwoty chcielibyśmy wydać w Polsce, ale w ciągu 2-3 lat możemy zainwestować od 1 do 2 mld euro. Wszystko zależy od tego, czy znajdziemy odpowiedni projekt, o właściwym profilu ryzyka i zgodny z naszymi celami ESG. Jeśli będzie ich więcej, możemy zwiększyć finansowanie, bo zasilą nas nasi inwestorzy, również zainteresowani polskim rynkiem – stwierdził.

Meridiam to niezależna globalna korporacja inwestycyjna z siedzibą w Paryżu, obecna na rynku od 2005 roku. Działa w 38 krajach, ma biura w 10 miastach: Paryżu, Waszyngtonie, Stambule, Dakarze, Luksemburgu, Addis Abebie, Wiedniu, Ammanie, Libreville i Johannesburgu. Na koniec grudnia 2023 r. Meridiam zatrudniał 368 pracowników i zarządzał około 125 projektami w Europie, obu Amerykach i Afryce, których wartość wynosiła ponad 22 mld USD. Posiada wiele certyfikatów oraz nagród, m.in. European Ports Award za projekt Calais Port (2015) oraz Global Infrastructure Fund of the Year (2013).

Sercem strategii zrównoważony rozwój

Meridiam inwestuje na świecie w trzy główne obszary: niskoemisyjne rozwiązania energetyczne (energia słoneczna, wodna, geotermalna, biomasa i biogaz, ładowanie pojazdów elektrycznych, usługi związane z odpadami i wodą), zrównoważoną mobilność (koleje, tramwaje, autobusy, lotniska, porty, drogi, tunele, mosty) oraz krytyczne usługi publiczne (szpitale, szkoły, światłowody, centra danych). Strategia korporacji zakłada inwestycje długoterminowe, na co najmniej 25 lat. Firma podkreśla, że nie jest inwestorem finansowym nastawionym na szybkie zyski, a jej długoterminowe zaangażowanie w projekt zapewnia, że będzie on zaprojektowany, finansowany i obsługiwany zgodnie z interesem publicznym, wpłynie na poprawę jakości życia ludzi i ochronę środowiska.

Pierwsze przedsięwzięcie Meridiam w zakresie ESG w Polsce jest już finalizowane. W 2018 r. fundusz zainwestował w spółkę Dobra Energia dla Olsztyna, która zrealizowała jedną z najnowocześniejszych w Europie Środkowej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) wraz z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni kogeneracyjnej. Wartość tej inwestycji wyniosła blisko 1 mld zł. Elektrociepłownia, wytwarzająca ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu, pokryje około 30% zapotrzebowania Olsztyna na ciepło i pozwoli na zastąpienie wyeksploatowanych instalacji węglowych energią wytworzoną zgodnie z gospodarką o obiegu zamkniętym. W efekcie zmniejszy nawet o połowę ilość węgla zużywanego do produkcji ciepła, ograniczając jednocześnie emisję szkodliwych zanieczyszczeń. Przy realizacji inwestycji francuska firma współpracowała z władzami miasta, samorządem województwa, spółkami miejskimi i lokalnym biznesem, a strategia finansowania objęła środki przyznane przez NFOŚ, PFR,  banki komercyjne i instytucjonalne, a także dotacje unijne.

Interkonektory i elektrownie szczytowo-pompowe

Teraz korporacja znad Sekwany rozważa zaangażowanie w projekty związane m.in. z uruchamianiem interkonektorów. Aktualnie Meridiam realizuje budowę pierwszego w historii podmorskiego połączenia energetycznego między Wielką Brytanię a Niemcami, które będzie transportowało nadwyżki energii wiatrowej wyprodukowanej na farmach off-shore w Niemczech. Połączenie o długości 725 km zostanie oddane do użytku w 2028 roku, umożliwiając przepływ 1,4 GW energii elektrycznej w obu kierunkach. Pozwoli to zasilić 1,5 miliona gospodarstw domowych i zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o ponad 13 MtCO2 w ciągu 25 lat. Według firmy, mogłaby ona zrealizować zbliżone projekty w Polsce i regionie, gdzie brakuje tego typu międzypaństwowej infrastruktury.

W polu zainteresowania firmy są przedsięwzięcia związane z magazynowaniem energii, stanowiącym istotny krok na drodze do transformacji energetycznej. Szczególną uwagę skupia długoterminowe magazynowanie poprzez elektrownie szczytowo-pompowe.

Na polskim rynku istnieje kilka takich projektów rozwijanych przez spółki skarbu państwa. Jesteśmy gotowi wspierać je w formie partnerstwa, budując i współfinansując. Moglibyśmy realizować inwestycje w formule project finance, dzięki czemu nie wchodziłyby do bilansu spółek Skarbu Państwa, które i tak mają wiele zadań inwestycyjnych – uważa David Delgado Romero.

Dekarbonizacja ciepłowni kluczem do niższej emisji

Meridiam liczy również na kolejne inicjatywy, zwłaszcza na poziomie lokalnym, związane z dekarbonizacją i poprawą efektywności sektora ciepłowniczego, który odpowiada w naszym kraju za większość emisji. Korporacja wdraża już projekty w tym zakresie, m.in. na kampusach uniwersyteckich we Fresno i Iowa w USA, które swoją wielkością odpowiadają średnim miastom w Polsce.

Podobne mogą być realizowane w partnerstwie z polskimi samorządami. Tym bardziej, że często potrzebują one wsparcia w przygotowaniu projektu i złożeniu wszystkich wniosków o dofinansowanie z różnych dotacji unijnych – mówi Delgado Romero.

Francuzi zamierzają rozmawiać o możliwości współpracy z partnerami publicznymi, prywatnymi i władzami samorządowymi. Pierwszych efektów spodziewają się pod koniec tego roku.

Ł.W.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.