Rusza Mała Elektrownia Wiatrowa

17 czerwca rozpoczął się nabór wniosków do nowego programu „Mała Elektrownia Wiatrowa”.  W jego ramach można ubiegać się o dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji wiatrowej wraz z magazynem energii.

Szczegóły projektu ogłosiły kilka dni temu Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z programu będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, którzy zrealizowali inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej po 30  czerwca 2023 roku. Dotacje wyniosą do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej.

Całościowy budżet programu, zaplanowanego na lata 2024-2029, sięgnie 400 mln zł. W ramach pierwszego naboru wniosków przewidziano dotacje na kwotę 50 mln zł. Potrwa on od 17 czerwca do  16 czerwca przyszłego roku lub do wyczerpania puli środków.

– Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowej siłowni wiatrowej albo przydomowej siłowni wiatrowej wraz z magazynem energii elektrycznej przyczyni się do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii. Ponieważ rośnie świadomość Polaków dotycząca opłacalności produkcji energii na własne potrzeby i konieczności zwiększenia autokonsumpcji energii w miejscu jej wytworzenia, w programach dofinansowań uwzględniamy także magazyny energii – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka.

Jak poinformował wiceminister realizacja programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” spowoduje redukcję emisji CO2 na poziomie 35 000 Mg rok. Zdaniem Miłosza Motyki rozwój mikroinstalacji wiatrowych stwarza szanse dla polskich firm i środowisk akademickich, które mają możliwość wykorzystania własnych badań naukowych w zakresie OZE.

Wierzymy, że  program będzie stanowić impuls do wykorzystania tego typu mikroinstalacji, szczególnie w regionach o dużym potencjale produkcji energii z wiatru – dodał.

Jak przypomniała Prezes NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak, efektywność produkcji energii z wiatru jest uzależniona od lokalizacji turbin wiatrowych. Dlatego program jest rekomendowany szczególnie właścicielom budynków na obszarach gdzie występują korzystne uwarunkowania wiatrowe, a zasadność inwestowania w fotowoltaikę jest wątpliwa. Najlepsze warunki pod tym względem występują w północnym pasie kraju.

Zainstalowana moc elektryczna siłowni wiatrowej może wynosić od 1 kW do 20 kW, przy czym program zakłada dofinansowanie nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dopuszczalna wysokość konstrukcji to 30 metrów. W przypadku magazynu energii wsparcie będzie udzielane do inwestycji o pojemności minimalnej 2 kWh i osiągnie maksymalnie 6 tys. zł/1 kWh.

L.K.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.