Listek ESG dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych

Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały Biały Listek ESG, nagrodę przyznawaną przez tygodnik „Polityka” we współpracy z firmą doradczą Deloitte. Są nim nagradzane przedsiębiorstwa, które wdrażają istotne zmiany związane z obszarem środowiskowym, społecznym i zarządczym.

Dotychczas „Polityka” przyznawała Listki CSR, których laureatem były ośmiokrotnie PSE.  Od tego roku nagrodę zmieniono ze względu na nowe regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości przez firmy działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Podczas gali Listkami ESG Polityki nagrodzono 56 przedsiębiorstw. W przypadku PSE kapituła konkursu doceniła podejście do zrównoważonego rozwoju, regularne prezentowanie informacji związanych z działalnością w obszarze ESG oraz obliczanie śladu węglowego w trzech obszarach (emisje bezpośrednie, pośrednie i inne).

Obecnie Spółka analizuje gotowości do rozpoczęcia raportowania zgodnego ze standardem ESRS i wdraża rozwiązania, które wesprą ten proces. – Jesteśmy organizacją dojrzałą do procesu raportowania i podejmiemy kolejne wyzwanie związane z wdrażaniem standardu ESRS – zapowiedziała Beata Jarosz-Dziekanowska, dyrektor Departamentu Komunikacji.

Nasza spółka jest świadoma wyzwań, które stoją przed przystąpieniem organizacji do raportowania każdego obszaru wpływu z uwzględnieniem polityk, celów, działań i mierników ich realizacji. To złożony proces i w PSE przykładamy dużą wagę do wdrażania zmian w obszarze prośrodowiskowym, społecznym i zarządczym – dodała Małgorzata Jachimowska-Noworyta, pełnomocnik zarządu PSE ds. zrównoważonego rozwoju.

Polskie Sieci Energetyczne już od dziewięciu lat raportują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju ─ początkowo w formie raportu społecznego, a następnie zintegrowanego raportu wpływu. W 2023 r. PSE opublikowały swój szósty raport wpływu, według którego działalność spółki wytworzyła 13,57 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki. PSE w 2022 r. zredukowały o 22 proc. emisję CO2 w stosunku do roku 2017, w którym spółka wyliczyła emisję po raz pierwszy.

PSE są strategiczną spółką Skarbu Państwa, której zadanie stanowi  zapewnienie stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego. Obecnie firma realizuje największy w swojej historii program inwestycyjny. Przewiduje on budowę do 2034 roku prawie 5 tys. km torów nowych linii 400 kV i 28 nowych stacji elektroenergetycznych oraz modernizację 110 stacji już istniejących.   

L.K.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.