Orlen testuje dystrybucję zielonego wodoru

W należącym do Grupy ORLEN Oddziale PGNiG w Odolanowie, w ramach programu badawczego InGrid Power to Gas, ruszyła instalacja do przetwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w paliwa gazowe, w tym wodór. Teraz przetestowane zostaną możliwości jego dostarczania za pomocą sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego oraz wykorzystania mieszanki tych paliw w urządzeniach końcowych.

W ramach programu na terenie Oddziału w Odolanowie rozpoczęła się już testowa produkcja zielonego wodoru z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej z farmy fotowoltaicznej o mocy prawie 0,5 MW. Wydajność instalacji, wykorzystującej proces elektrolizy, wynosi 20 ton wodoru rocznie. Wytworzone paliwo będzie łączone z gazem ziemnym, a następnie zatłaczane do badawczej sieci dystrybucyjnej. Pozwoli to sprawdzić, w jaki sposób mieszanki wodoru i gazu ziemnego oddziaływają na poszczególne elementy infrastruktury oraz urządzenia odbiorcze.

Grupa ORLEN dysponuje jedną z największych sieci dystrybucji gazu w Europie, o długości 200 tys. kilometrów. Jej wykorzystanie do przesyłu odnawialnego wodoru może przyspieszyć upowszechnienie tego paliwa w gospodarce. Prace badawcze prowadzone w demonstracyjnej instalacji obejmują cały łańcuch wartości, począwszy od odnawialnego źródła energii potrzebnego do produkcji zielonego wodoru, przez doświadczalną, zamkniętą sieć dystrybucyjną aż po urządzenia końcowe, w których będą spalane mieszanki wodoru i gazu ziemnego. Unikalna wiedza i doświadczenie, które zdobędziemy w ramach InGrid Power to Gas, wykorzystamy do skutecznej i efektywnej kosztowo transformacji energetycznej kraju – wyjaśnił Tomasz Jarmicki, Dyrektor Biura Rozwoju i Wdrożeń Technologii Gazowych ORLEN.

Testy pozwolą ustalić optymalne proporcje mieszanek wodoru i gazu, bezpieczne dla sieci dystrybucyjnej, a także zweryfikują możliwości techniczne ich przesyłu. Urządzeniami końcowymi testowanymi na instalacji będą różne modele kotłów grzewczych, agregatów prądotwórczych oraz kuchenek gazowych. Pierwszych wyników badań Grupa ORLEN spodziewa się pod koniec 2024 roku.

W planach komercjalizacja

Instalacja badawcza InGrid Power to Gas, w której skład wchodzą również dwa magazyny energii (elektrycznej i wodoru), będzie służyć potrzebom podmiotów z Grupy ORLEN. Planowane jest również jej udostępnienie partnerom naukowym i handlowym koncernu. Docelowym efektem ma być komercjalizacja technologii i powszechne zastosowanie wodoru w zielonej energetyce.

Po zakończeniu prac badawczych zaplanowanych na 2024 rok instalacja będzie wykorzystywana do kolejnych innowacyjnych projektów, m.in. produkcji nieemisyjnego metanolu z wykorzystaniem zielonego wodoru, a także wytwarzania mieszanki wodoru z gazem ziemnym na potrzeby lokalnych odbiorców przemysłowych.

L.K.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.