Etyka a ESG

Etyka a zrównoważone finansowanie (DEBATA)

CFA Society Poland zaprasza do udziału debacie “Etyka a zrównoważone finansowanie”.  Wydarzenie otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką etyki i zrównoważonego finansowania.

W trakcie debaty będziemy wspólnie poszukiwać odpowiedzi na kluczowe pytanie, jakim jest kwestia tego, czy w dobie nadmiernych regulacji na rynku finansowym jest jeszcze przestrzeń dla zachowań etycznych, które wynikają z nakazów etycznych a nie norm prawnych? Następnie przejdziemy na grunt intensywnie rozwijających się regulacji z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Zaproszeni goście będą poszukiwać odpowiedzi na pytanie o miejsce etyki w tych regulacjach? Czy rola etyki za sprawą sustainable finance może zostać zwiększona? Czy w obszarze zrównoważonego finansowania istnieje przestrzeń do nadużyć etycznych (np. greenwashing) i jak sobie z nimi radzić? Wreszcie poruszymy kwestię klientów instytucji finansowych, ich ochrony, ich perspektywy i ich postaw wobec analizowanych zagadnień.

Zarejestruj się na wydarzenie »

Debata jest częścią szerzej zakrojonego projektu, którym jest 8. już edycja konkursu “Etyka w Finansach”. Ideą Konkursu jest promocja postaw etycznych w świecie finansów oraz wskazanie istotnej roli etyki w budowaniu sektora finansowego. 8. polska edycja konkursu (w Polsce konkurs organizowany jest od 2012 r.) jest organizowana przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich. Międzynarodowa edycja Konkursu organizowana jest przez Obserwatorium Finansowe w Genewie (www.ethicsinfinance.org).

Konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej (maks. 5000 wyrazów wraz z załącznikami) powinien mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania norm etycznych. Więcej informacji o konkursie dostępna jest tutaj »

Partnerem Konkursu jest CFA Society Poland.

Sponsorami Konkursu są:
PKO Bank Polski S.A.
Bank Pocztowy S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A
Bank Gospodarstwa Krajowego
Santander Bank Polska S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.

Prelegenci:

Prof. Paul H. Dembinski jest inicjatorem i dyrektorem Fundacji Observatoire de la Finance, utworzonej w 1996 r. Misją Observatoire de la Finance jest propagowanie świadomości etycznej w działalności finansowej i sektora finansowego. Paul H. Dembinski jest założycielem i redaktorem kwartalnika dwujęzycznego “Finance & the Common Good”/”Bien Commun”. Równolegle jest partnerem i współzałożycielem (wraz z Alainem Schoenenbergerem) Eco’Diagnostic, niezależnego instytutu badań ekonomicznych pracującego zarówno dla klientów rządowych, jak i prywatnych w Szwajcarii i innych krajach. Paul H. Dembinski jest także profesorem na Uniwersytecie we Fryburgu (Szwajcaria), gdzie kieruje katedrą “Międzynarodowej konkurencji i strategii”. W 2019 r. uzyskał tytuł doktora honoris causa SGH w Warszawie. Juror międzynarodowej i polskiej edycji Konkursu “Etyka w Finansach”.

Stanisław Stefaniak – laureat VI edycji konkursu “Etyka w finansach”, nagrodzony za esej pt. “Rozdział własności i odpowiedzialności? Etyka społecznego aktywizmu inwestorskiego”. Prawnik, starszy analityk w ramach programie zrównoważonych finansów Fundacji Instrat. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. Krzysztof Jajuga jest Prezesem CFA Society Poland. Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz uczelni za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem, a także Dyrektor Instytutu Zarządzania Finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Josina Kamerling pełni rolę Head of Regulatory Outreach dla regionu EMEA w CFA Institute. W brukselskim biurze CFA Institute odpowiada za działania advocacy, promocję integralności rynku kapitałowego oraz ochronę praw inwestsorów. Doświadczona mówczyni na konferencjach dotyczących zagadnień etycznych, praw inwestorów oraz efektywności rynkowej. Członkini Zarządu Observatoire de la Finance oraz Prezydent Współtowarzysząca przy nagrodzie the Global Ethics w konkursie “Etyka w Finansach”. Wcześniej doradca w zakresie usług finansowych przy Parlamencie Europejskim. Przez wiele lat związana z działem sprzedaży bankowości detalicznej i korporacyjnej. Biegle posługuje się językiem holenderskim, angielskim, francuskim, włoskim oraz hiszpańskim.

Moderacja: Jacek Bartkiewicz jest doktorem nauk ekonomicznych z 30-letnim doświadczeniem pracy w sektorze bankowym, m. in.: Wiceprezes Zarządu Banku Śląskiego (1997-2001), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za instytucje finansowe i rachunkowość (2001-2002), Prezes Zarządu BGŻ SA (2002-2013), Członek Zarządu NBP (2013-2019) oraz członek wielu rad nadzorczych, m.in. Orlenu i GPW. Przewodniczący Rady Związku Banków Polskich (2011-2012), a obecnie przewodniczący Komisji Etyki Bankowej przy ZBP.

Zarejestruj się na wydarzenie »

Data

mar 17 2021
Expired!

Czas

18:00 - 19:00

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
Comments to: Etyka a zrównoważone finansowanie (DEBATA)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.