1. Encyklopedia ESG

GRI (Gobal Reporting Initiaitive)

Gobal Reporting Initiaitive – niezależna organizacja międzynarodowa założona w 1997 roku w Bostonie. Jej celem jest pomaganie firmom oraz rządom w zrozumieniu oraz komunikowaniu kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak wpływ na środowisko i klimat, ale też prawa człowieka czy budowanie światowego dobrobytu.

W 2016 roku GRI opracowała pierwsze na świecie standardy zrównoważonego rozwoju. Pozwalają one firmom i organizacjom na ujednolicone raportowanie społecznych, gospodarczych i środowiskowych (ESG) skutków swojej działalności oraz prezentować, w jaki sposób przyczyniają się do odpowiedzialnego rozwoju. Standardy raportowania GRI mają modułową strukturę, przez co mogą być w łatwy sposób modyfikowane i dostosowywane do konkretnych potrzeb i są obecnie powszechnie stosowane na całym świecie.

Raportowanie GRI w praktyce na przykładzie CD Projektu

Comments to: GRI (Gobal Reporting Initiaitive)

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.

Nadchodzące wydarzenia

Nie odnaleziono wydarzeń!
...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.