WIG-ESG

WIG-ESG jest to indeks uruchomiony przez GPW 3 września 2019 roku. W jego skład wchodzą spółki z WIG20 i mWIG40. Wagi w indeksie zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu przygotowanego przez firmę Sustainanalytics i ocenę stosowania ładu korporacyjnego.

Ranking Sustainanalytics bierze pod uwagę raporty roczne spółek, raporty zawierające dane niefinansowe, informacje podawane na stronach internetowych. Analizuje również spółki pod kątem ESG – poprzez badanie ryzyk dla danych branż oraz ocenę zarządzania tymi ryzykami przez spółkę.

WIG-ESG jest instrumentem bazowym dla funduszu NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Dowiedz się więcej o indeksie WIG-ESG.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.