ESG

Skrót ESG oznacza: Środowisko (Enviroment, E), Społeczeństwo (Society, E) i Ład korporacyjny (Governance, G). To trzy pozafinansowe czynniki, które coraz częściej są stosowane przez inwestorów podczas analiz, by możliwie najpełniej określić potencjał i ryzyka związane z inwestycją. Choć zazwyczaj nie są one elementem obowiązkowej sprawozdawczości, coraz więcej spółek zawiera je w raportach rocznych lub osobnych dokumentach, w których opisują swoją sytuację i aktywności dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Instytucje takie jak Sustainable Accounting Standards Board (SASB), Global Reporting Initiative (GRI) czy CDP pracują nad sformułowaniem jednolitych standardów, by można było włączyć czynniki ESG do procesu inwestycyjnego.

ESG ma swoje źródło w Inwestowaniu Odpowiedzialnym Społecznie (Socially Responsible Investing, SRI), jednak istnieją między nimi zasadnicze różnice. SRI zawiera w sobie kryteria o charakterze wykluczającym, które pozwalają na wyeliminowanie z portfela firm niespełniających standardów. ESG to zbiór czynników pozytywnych, które pozwalają znaleźć w spółkach odpowiedni zestaw wartości.

Co to jest ESG

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.