Raport zrównoważony

Raport zrównoważony (lub raport zrównoważonego rozwoju) to raport, który zawiera w sobie przede wszystkim dane pozafinansowe. Skupia się na przedstawieniu wpływu spółki na rozwój gospodarczy, środowiskowy, społeczny oraz związany z ładem korporacyjnym, zarówno w ujęciu pozytywnym, jak i negatywnym. Raport zrównoważony może zawierać opis ewentualnych ryzyk związanych z działalnością firmy oraz pozwala spółce zaprezentować plany dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Raport zrównoważony jest elementem raportowania zintegrowanego, które uwzględnia zarówno czynniki finansowe, jak i pozafinansowe przedsiębiorstwa. Pozwala ono na kompleksową ocenę sytuacji panującej w firmie.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.