Agencje ratingowe ESG

Przedmiotem działalności agencji ratingowych ESG, podobnie jak klasycznych agencji ratingowych, jest ułatwienie podjęcia decyzji inwestycyjnej. O ile w przypadku klasycznych agencji (Fitch, S&P, Moody’s) podstawą oceny jest wiarygodność kredytowa przedsiębiorstwa, to w przypadku agencji ESG kluczowe jest realizowanie celów w obszarze środowiska (E), społeczeństwa (S) i ładu korporacyjnego (G).

Ze względu na fakt, że analiza ESG jest stosunkowo młodą dziedziną, kryteria oceny przez agencje ratingowe ESG podlegają ciągłej ewolucji. Na rynku działa obecnie 8 dużych agencji, które analizują od 4 tys. do 20 tys. firm. Próbę porównania i oceny samych agencji podjęto w raporcie Rating the Raters, który miał na celu przedstawienie ewolucji agencji od roku 2008 do 2018 oraz wskazanie wyzwań, przed którymi obecnie stoją.

Źródło: Rate the Raters 2019, SustainAbility

Oceny polskich spółek notowanych na GPW wg agencji Sustainalytics

W jaki sposób Sustainalytics bada spółki

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.