Czynnik środowiskowy (Enviroment, E)

W ramach kryteriów ESG czynnik środowiskowy obejmuje m.in.:

  • ślad środowiskowy (w tym ślad węglowy),
  • zużycie energii,
  • zużycie wody,
  • traktowanie zwierząt,
  • wytwarzanie odpadów i zanieczyszczeń.

Czynnik środowiskowy mają bezpośredni wpływ na kondycję firmy oraz jej wyniki finansowe. Ekspansywna działalność, która wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem surowców naturalnych, może prowadzić do wzrostu ich cen lub kosztów pozyskiwania. Ponadto w ustawodawstwie pojawia się coraz więcej wymogów dotyczących środowiska. Brak transformacji ekologicznej przedsiębiorstwa lub organizacji może narazić je kary lub na koszty związane z koniecznością szybkiego dostosowania się do obowiązujących norm.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.