Jak fundusze ESG biją rynek w koronawirusie

Fundusze ESG lepsze od rynku

Niektórzy inwestują odpowiedzialnie społecznie, bo tak każe im serce. Ale ostatnio coraz więcej argumentów mają opierający się na rozumie. 2020 to rok nie tylko pandemii, ale i okres, w którym fundusze ESG – zarówno akcyjne, jak i dłużne – biją rynek.

Na świecie co czwarty dolar, a w Europie niemal co drugie euro płynie do aktywów finansowych uwzględniających w swoim działaniu kryteria ESG. Kasa płynie tam najszybciej, także w epoce koronawirusa, a może właśnie szczególnie z powodu epidemii, która uświadamia niektórym, że nie tylko portfel się liczy. Wpadło nam wręce kilka raportów, które to potwierdzają:

1. Refinitiv zbadał korelację między scoringiem ESG, stopami zwrotu, zmiennością i wartością rynkową. Okazało się:

  • Istnieje pozytywna korelacja miedzy oceną ESG i wartością rynkową
  • Istnieje negatywna korelacja między oceną ESG a zmiennością
  • Firmy z UE z wysokim scoringiem ESG mają wyższe stopy zwrotu
  • Firmy z USA z wysokim scoringiem ESG mają niższą zmienność
  • W początkowym okresie pandemii, straty kursów 10 proc. spółek z najwyższym scoringiem wynosiły zaledwie dwie trzecie strat 10 proc. z najgorszą oceną ESG
Performance of firms during the COVID--19 pandemic. How do ESG scores relate to financial returns?

Cały raport zamówić można przez tę stronę >>

Refinitiv opiera się na własnym scoringu. Jak wielokrotnie pisaliśmy, dane – ich jakość, różnorodność i nieporównywalność to największa bolączka kryteriów ESG.

2. Obligacje ESG, jak akcje, pokonują w tym roku rynek – pisze Bloomberg, powołując się na raport Emso Asset Management, zarządzającego 5,5 mld USD aktywów. W USA zielone obligacje przynoszą w tym roku 8,4 proc. zwrotu wobec 7,3 proc. dla całego rynku obligacji korporacyjnych.

U.S. green notes are beating company debt in 2020

Fundusz uzasadnia to zjawisko tym, że aktywa ESG mają niską ekspozycję na sector naftowy, a mniej przyjazne zrównoważonemu inwestowaniu aktywa dostały podwójny cios – pandemię i wojnę surowcową Rosji z Arabią Saudyjską. Jeśli odbicie gospodarcze będzie mieć kształt V, aktywa ESG zaczną przegrywać – pisze Esmo. Ten rok przynosi rekordową wartość emisji długu ESG na rynkach – dodają analitycy Bloomberga. Roczne tempo wzrostu to 29 proc., a wartość wyemitowanych papierów zbliża się do 200 mld USD.

3. Odpowiedzielne społecznie fundusze pokonują tradycyjne i redukują ryzyko inwestycyjne w okresie koronawirusa – wynika tymczasem z raportu Morgan Stanleya.

Analiza 1800 amerykańskich funduszy pokazała, że akcyjne bazujące na kryteriach ESG w pierwszym półroczu 2020 r. pokonały tradycyjnych rywali o 3,9 punktów procentowych (mediana).  W przypadku funduszy długu ta różnica wynosi 2,3 punktu procentowego.

Fundusze ESG lepiej radziły sobie także w 2019 (o odpowiednio 2,8 proc. oraz 0,8 proc.), a w okresie 2004 – 2018 ich stopy zwrotu nie odbiegały od rynkowych średnich. Morgan Stanley tłumaczy to tym, że odpowiedzialne społecznie aktywa lepiej radzą sobie na bardziej zmiennym rynku.

Dlaczego zająłem się ESG?

Nie wszystkim się to podoba. Administracja Trumpa nie należy do fanów społecznie odpowiedzialnego inwestowania >>

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.