Enea Połaniec inwestuje w SCR

W elektrowni w Połańcu rozpoczęła się wymiana modułów katalitycznych na sześciu blokach produkujących energię elektryczną. Inwestycja w nowoczesne technologie oczyszczania spalin wesprze redukcję emisji do środowiska szkodliwych tlenków azotu.

Pierwsze prace modernizacyjne w Połańcu już się rozpoczęły i objęły montaż nowych katalizatorów SCR spalin na bloku nr 5. Dostawy katalizatorów realizowane będą do września 2025 r. W sumie wymienionych zostanie 558 modułów katalitycznych na blokach nr 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Inwestycja pozwoli na utrzymanie emisyjności tlenków azotu poniżej 150 mg/nm3 NOx rocznie. Spółka wyda na ten cel blisko 20 mln zł.

Technologia SCR (Selective Catalytic Reduction) czyli selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu jest ważnym elementem produkcji energii elektrycznej, zgodnym ze standardami emisyjnymi BAT. Katalizator zawiera związki pierwiastków chemicznych, które pomagają skutecznie zmniejszyć ilość szkodliwych tlenków azotu w spalinach.

Aktualizacja systemów redukcji katalitycznej skutecznie zwiększa naszą efektywność operacyjną oraz standardy ekologiczne. Tego typu inwestycje to krok w realizacji strategii naszej Grupy skoncentrowanej na zrównoważonym rozwoju. Stosowanie technologii SCR umożliwia spełnienie rygorystycznych norm emisyjnych – podsumował Piotr Andrusiewicz, prezes zarządu Enei Elektrowni Połaniec.

Inwestycja w technologię SCR stanowi nie tylko odpowiedź na unijne wymogi prawne, ale również element szerszej strategii działania Enea Elektrownia Połaniec. Dzięki realizowanym przedsięwzięciom, spółka zamierza minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne umacniając jednocześnie pozycję producenta energii działającego z poszanowaniem środowiska.  Nastąpi to poprzez utrzymanie bardzo niskiego poziomu emisyjności, z korzyścią dla zdrowia i jakości życia lokalnych społeczności.

Uruchomiona w latach 80. ubiegłego wieku i wielokrotnie modernizowana Elektrownia Połaniec jest jednym z najnowocześniejszych polskich obiektów produkujących energię elektryczną. Wytwarza rocznie 9 TWh energii, co stanowi prawie 6% produkcji krajowej. Energia jest produkowana w siedmiu blokach, w tym „Zielonym Bloku” o mocy 225 MW – największej na świecie jednostce opalanej w 100% mieszanką biomasy leśnej i agro.

L.K.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.