CD Projekt a kryteria ESG

Skoro jesteś najbardziej wartościową spółką na polskiej giełdzie, musisz świecić przykładem. Także pod względem społecznie odpowiedzialnego inwestowania. CD Projekt zaczyna dawać radę, choć z raportu rocznego, pod względem ESG, najmocniej przebiła się zgoda na przychodzenie do pracy z psami.

Kilka tygodni temu trochę śmiałem się z miejsca CD Projekt na podium Spółka Roku w kategorii „kto najpoważniej traktuje ESG”. Ustąpił tylko LPP, a wśród uzasadnień  znalazłem instalację w biurze zbiornika na wodę mineralizującą czy ograniczenie zamawianych plastikowych butelek i oświetlenie ledowe.

W raporcie rocznym – zintegrowanym (modna nazwa) – za 2019 roku, który wywołał kolejną falę zakupów akcji producenta Wiedźmina, znaleźć można już dużo więcej dowód na społecznie odpowiedzialne podejście do biznesu dewelopera. Przede wszystkim wszystko zostało podporządkowane standardom GRI*, co widać choćby w spisie treści:

GRI CD Projekt

Co ciekawego znalazłem w raporcie? Widać, że CD Projekt dostrzega potrzeby nie tylko akcjonariuszy, ale i interesariuszy. Choć przyznać trzeba, że w przypadku producenta gier pole do popisu jest tu niewielkie. Właściwie ogranicza się do dbania o pracowników, bo od zatrzymanych talentów zależy przyszłość spółki. Przez raport przewija się więc słowo „fair” (wymienione siedmiokrotnie) i szeroko rozumiana różnorodność. Niekoniecznie dotyczy to władz, bo w zarządzie i radzie nadzorczej znajduje się tylko jedna kobieta. Ale przyjmijmy, że to specyfika branży. Tolerancja jest widoczna natomiast w podejściu do zwierząt, bo programiści lubią je przyprowadzać do pracy. Spółka też to lubi, bo – jak czytamy w raporcie – rozładowuje to napięcie.

*Global Reporting Initiative (GRI G4, GRI Standards)

Najbardziej popularne wytyczne w zakresie raportowania społecznego zostały opracowane przez międzynarodową organizację Global Reporting Initiative (GRI), której misją jest „sprawić, by raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju stało się standardową praktyką poprzez zapewnienie wskazówek i wsparcia dla organizacji.” 

Najnowszy standard oznaczony jest symbolem GRI Standards (wersja GRI G4 obowiązywała tylko do lipca 2018 r.). Wytyczne GRI zawierają ogólne zasady komunikowania wpływu działalności biznesowej oraz szczegółowe wskaźniki odnoszące się do poszczególnych części raportu. Wytyczne przykładają dużą wagę do ustalenia w procesie dialogu z interesariuszami istotnych aspektów wybranych tematów dla danego przedsiębiorstwa. Wytyczne odwołują się do międzynarodowych standardów w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, w tym: Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych, 10 Zasad ONZ Global Compact, Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka. 

Źródło: www.gov.pl

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.