Czynnik społeczny (Social, S)

Czynnik społeczny w ramach kryteriów ESG obejmuje m.in.:

  • ochronę konsumentów,
  • prawa człowieka,
  • standardy zatrudnienia i bezpieczeństwo pracy,
  • wpływ wywierany na społeczeństwo.

Wpływ czynnika społecznego na wyniki przedsiębiorstwa można rozpatrywać na trzech podstawowych polach:

  1. Relacje biznesowe – brak uprzedzeń społecznych i partnerskie traktowanie pozwala rozwinąć współpracę z innymi przedsiębiorstwami oraz pomagają w ekspansji na rynki zagraniczne.
  2. Relacje z klientami – dbałość o jakość produktu, zadowolenie klienta oraz świadomość przestrzegania przez firmę norm społecznych przyczynia się do budowania lojalności i pozytywnie wpływa na decyzje zakupowe konsumentów.
  3. Relacje z pracownikami – przestrzeganie praw pracowniczych, godziwe wynagradzanie oraz dbałość o dialog buduje reputację firmy jako dobrego pracodawcy, co przyciąga specjalistów z rynku. Łagodzi również napięcia w strukturze przedsiębiorstwa i zmniejsza ryzyko utraty wartościowych pracowników.

O autorze:

Udostępnij:

Najnowsze

...

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer
Registration is closed.